Pravno obvestilo

To spletno mesto je last Magdalene Fabčič, Pogumna.si, ki spletno mesto tudi upravlja.

Vsebine, objavljene na tem spletnem mestu, je dovoljeno reproducirati le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer je potrebno navesti vsa opozorila o pridržanih avtorskih pravicah. Kakršno koli kopiranje, reprodukcija ali distribucija informacij, ki so del te spletne strani, je dovoljena samo ob predhodni izrecni odobritvi Magdalene Fabčič, Pogumna.si.

Ta spletna stran ponuja splošne informacije o številnih temah, izdelkih in storitvah, ki so povezane z zdravjem žensk v menopavzalniem obdobju. Namen teh informacij ni nudenje zdravstvenih nasvetov ali navodil o uporabi posameznih izdelkov in tudi ne promocija posameznih izdelkov kot takšnih. Na tej spletni strani ni popolnih medicinskih informacij in je ustvarjena kot dodatek, ne pa kot nadomestek strokovne ocene medicinskega osebja, ki skrbi za uporabnico. Informacij, ki so objavljene na tej spletni strani, uporabnice ne bi smele uporabljati za diagnosticiranje ali zdravljenje svojih zdravstvenih težav ali bolezni brez posveta s kvalificiranim medicinskim osebjem. Za informacije o specifičnih nasvetih in navodilih o izdelkih in storitvah, ki se omenjajo na tej spletni strani, se prosim obrnite neposredno na medicinske vire, zdravniško ali lekarniško osebje.

Po svojih najboljših močeh si prizadevam, da na tej spletni strani objavljam le preverjene, točne, pravočasne in natančne informacije, vendar pa ne dajem nikakršnih garancij za popolno točnost in zanesljivost vseh objavljenih podatkov. Prav tako ne prevzemam nobene odgovornosti za morebitne posledice, nastale posredno in/ali neposredno zaradi dostopanja, uporabe ali nezmožnosti uporabe te spletne strani. Vsi uporabniki te spletne strani se strinjajo z dejstvom, da so osebno odgovorni za vsako tveganje glede dostopanja in uporabe vsebine te spletne strani.

Ta spletna stran vsebuje tudi informacije tretjih strani in povezave na druge strani na internetu, nad katerimi nimam nikakršnega nadzora. Takšne informacije so ustrezno označene. Z uporabo navedenih povezav in tekstov boste zapustili to internetno stran. Ker nimam nadzora nad temi stranmi, nad njihovo vsebino, točnostjo in varnostjo, tudi ne dajem nikakršnih garancij glede točnosti informacij ali kakršnihmkoli drugih značilnosti takšnih strani in ne prevzema odgovornosti za kakršno koli posredno in/ali neposredno škodo, ki bi lahko izšla iz dostopanja in uporabe teh spletnih strani. Vsi uporabniki te spletne strani se strinjajo, da takšne (tretje) strani uporabljajo na lastno odgovornost.

Z uporabo tega spletnega mesta uporabnik/ca potrjuje, da sprejema navedene pogoje in z njimi soglaša.