NAJ MENOPAVZA V SLUŽBI NE BO VEČ TABU!

Oct 11, 2017

Program »IZZIVI SREDNJIH LET« omogoča strukturiran pristop za zmanjšanje negativnih učinkov težav srednjih let na delovno uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih žensk .

Kaj imata menopavza in služba skupnega? Za ženske, ki menopavzne spremembe doživljajo, marsikaj. Posledično pa tudi za njihove sodelavce in delodajalce.

Na srečo gre večina žensk skozi to obdobje brez večjih težav. Vsaj četrtini pa lahko menopavza pošteno zagreni življenje. Takrat postane izziv tudi na delovnem mestu, saj vpliva na njihovo uspešnost in odnose v kolektivu. Kar šest od desetih žensk, ki občutijo simptome, namreč poroča o negativnem vplivu menopavze na njihovo delo. Tu ne gre le za stereotipne vročinske oblive, bolj jih motijo nespečnost, utrujenost, težave s koncentracijo, pozornostjo in spominom ter tesnobnost.

Hkrati pa izkušnje kažejo, da ta vpliv lahko obvladujemo in celo preprečimo.

Zato naj proaktiven pristop k menopavzi na delovnem mestu postane del kadrovske strategije!

Z izvajanjem interaktivnih delavnic:

 • vzpodbujamo vseživljenjsko učenje in omogočamo aktivne izboljšave življenjskega sloga, s tem pa
 • zmanjšamo stroške zaradi bolniških odsotnosti in prezentizma ter
 • povečamo motivacijo.

Zaradi posluha delodajalca, tudi na področju, ki ga smatramo za bolj zasebno:

 • so zaposleni bolj zadovoljni in zavzeti,
 • poveča se občutek odgovornosti in lojalnosti.

Podporni ukrepi pripomorejo k:

 • izboljšanju organizacijske klime, s tem pa tudi osredotočenosti na delovne izzive,
 • zmanjšanju ravni stresa,
 • večji angažiranosti in učinkovitosti, kar se odraža na dobrih poslovnih rezultatih podjetja.

Upravljanje starejših zaposlenih žensk kot specifične skupine zagotavlja, da bodo psihofizično sposobne delati dlje in jih hkrati spodbuja, da bodo tudi želele biti dlje delovno aktivne. Tako delodajalec z lastnimi ljudmi uspešno premošča kadrovsko vrzel, kar lahko pomeni konkurenčno prednost in postane del ugledne znamke zaposlovalca.

CILJI PROGRAMA:

Ozaveščati, izobraževati in usposabljati ciljno skupino zaposlenih žensk po 40-tem letu starosti in tako izboljšati njene temeljne kompetence za učinkovito delo in optimalno produktivnost na delovnem mestu.

NAMEN PROGRAMA:

Ciljni skupini žensk nuditi znanje in veščine, ki jih usposobijo za učinkovito skrb za svoje fizično in duševno zdravje, potrebno za optimalno delovanje tako v delovnem kot zasebnem okolju. Tako lahko prevzemajo večji nadzor nad dejavniki, ki vplivajo na njihovo počutje, s tem pa ga dejavno izboljšajo.

Ko se ženske soočajo z izkušnjo menopavze, ima le-ta pomemben učinek na njihovo delo in življenje, saj prinaša spremembe na telesnem, psihološkem in čustvenem nivoju. Zato zahteva nova znanja in veščine ter veliko mero prilagodljivosti za obvladovanje specifičnih težav, kot so vročinski oblivi, zlasti v nočnem času, problemi z nespečnostjo in posledično utrujenostjo, težave s koncentracijo in spominom ter spremenljivo razpoloženje. Hkrati se poveča tudi tveganje za depresijo, nižje je samozaupanje, ženske lahko postanejo manj tolerantne, bolj čustvene in pogosto anksiozne, kar lahko vodi v vedenjske težave in manjšo uspešnost pri delu . Pitje alkohola, povišana telesna teža, epizode tesnobnosti in depresije in splošno slabo zdravstveno stanje so napovedniki večje pojavnosti težav in daljšega trajanja le-teh. Temu se velikokrat pridruži še slabo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, težave v zasebnem življenju, kombinacija vsega pa vodi v kronični stres in posledično bolezenska stanja.

Udeleženke programa bodo:

 • pridobile znanje in veščine, potrebne za razumevanje in obvladovanje učinkov hormonskih sprememb prehoda v zrela leta;
 • osvojile celovit pristop za ohranjanje optimalne delovne uspešnosti in preprečevanje izgorelosti;
 • se naučile uporabiti učinkovite strategije za izboljšanje fizičnega in duševnega zdravja;
 • razvijale svoje temeljne kompetence za zdrav življenjski slog in upravljanje življenjskih sprememb;
 • uporabile praktična orodja za prenos naučenega v vsakdan in doseganje trajnih sprememb.

VSEBINE PROGRAMA:

Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu za ciljno skupino žensk po 40-tem letu starosti vključuje:

 • Izobraževalne delavnice za ženske iz ciljne skupine, ki jim omogočijo razumeti, kaj se z njimi dogaja, kako si pomagati in kakšne so njihove možnosti izbire v skrbi za zdravo, uravnoteženo življenje. Poudarek je na prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje.
 • Akademija »Izzivi srednjih let in ohranjanje vitalne energije« v 3 modulih, ki vključuje oblikovanje podporne skupine.
 • Izobraževanje vodilnih v podjetju in odgovornih za promocijo zdravja na delovnem mestu ter ozaveščanje celotnega kolektiva.
 • Sodelovanje pri oceni specifičnih potreb, ugotavljanju problematike na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih iz ciljne skupine ter opredelitvi prednostnih nalog in pripravi podrobnega programa dejavnosti.
 • Možnost dodatnega individualnega svetovanja ali coachinga.

IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE »IZZIVI SREDNJIH LET«:

Interaktivna delavnica podaja strokovne informacije in orodja za preprečevanje in obvladovanje težav, povezanih s prehodom v zrela leta. Ženskam iz ciljne skupine pomaga razumeti, kaj se z njimi dogaja in jih usposobi, da učinkovito poskrbijo za lastno zdravje. Poudarek je na pozitivnih spremembah življenjskega sloga, potrebnih za optimalno delovanje tako v delovnem kot v zasebnem okolju.

Delavnica je sestavljena iz 2 sklopov vsebin, Izzivi in Rešitve:

1.IZZIVI: Ženska resničnost po 40-tem letu in fiziologija hormonskih sprememb. Sistematična predstavitev specifičnih težav in znakov menopavze (vročinski oblivi, nespečnost, motnje razpoloženja, koncentracije in spomina, tesnoba, inkontinenca, hude menstrualne krvavitve…)

2.REŠITVE: Strategije in orodja za obvladovanja težav zaradi hormonskega neravnotežja s poudarkom na praktičnih orodjih za varovanje zdravja (5 stebrov zdravja, preprečevanje vpliva stresa na hormonsko ravnovesje, premagovanje utrujenosti in preprečevanje izgorelosti, predstavitev terapevtskih možnosti, praktični preizkus preprostih sprostilnih tehnik...)

AKADEMIJA »IZZIVI SREDNJIH LET IN OHRANJANJE VITALNE ENERGIJE«

Delo poteka v skupini, ki udeleženkam nudi kompleksno podporo pri premagovanju specifičnih težav srednjih let, jih učinkovito motivira, postavlja izzive in pomaga dosegati trajne spremembe. Spodbuja prevzemanje odgovornosti v skrbi za lastno zdravje in dobro počutje, potrebno za optimalno delovanje tako v delovnem kot v zasebnem okolju. Omogoča trajno spreminjanje slabih navad, postavljanje realističnih ciljev v zvezi z zdravjem in njihovo postopno doseganje ter utrjevanje zdravega vedenja. Udeleženke se pri uresničevanju ciljev naučijo osredotočiti na učinkovite rešitve ter poiskati in uporabiti vse vire, ki so jim na voljo.

Vsako srečanje podporne skupine vključuje:

 • predavanje kot vir strokovnih informacij o načinih obvladovanja specifičnih težav, s poudarkom na izboljšanju življenjskega sloga;
 • skupinski coaching proces, ki podpira osebni razvoj članic, jih motivira, da pridobljeno znanje uporabijo v svojem vsakdanu ter tako udejanjijo pozitivne spremembe, spodbuja zavedanje in samozaupanje, samoiniciativnost in usmerjenost v akcijo ter prevzemanje odgovornosti za lasten napredek;
 • prakso preprostih sprostilnih tehnik in načinov vsakodnevne skrbi zase (vaje čuječnosti, vizualizacija, dihalne in gibalne vaje, raztezanje, afirmacije, dnevnik hvaležnosti …).

IZOBRAŽEVANJE VODILNIH V PODJETJU IN ODGOVORNIH ZA PROMOCIJO ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU TER OZAVEŠČANJE CELOTNEGA KOLEKTIVA:

Namen izobraževanja je ozaveščati delodajalce in zaposlene o učinkih menopavznih sprememb na ženske in njihovo delo. Usposobi jih za aktivni pristop k problematiki skozi uvajanje specifičnih prilagoditev za podporo ciljni skupini žensk z zagotavljanjem primernega delovnega okolja ter zaščite pred vplivom psihosocialnih dejavnikov na njihovo zdravje.

SODELOVANJE PRI OCENI SPECIFIČNIH POTREB, UGOTAVLJANJU PROBLEMATIKE NA PODROČJU ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA ZAPOSLENIH IZ CILJNE SKUPINE TER OPREDELITVI PREDNOSTNIH NALOG IN PRIPRAVI PODROBNEGA PROGRAMA DEJAVNOSTI:

V primeru, da v podjetju želite sami pripraviti učinkovit načrt PZD za ciljno skupino, a potrebujete samo spremljanje, svetovanje in strokovno podporo v vseh fazah priprave, nudim svetovanje za pripravo načrta promocije zdravja pri delu. Z oceno specifičnih potreb ugotovimo problematiko na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih iz ciljne skupine, na osnovi tega se opredeli prednostne naloge in pripravi podroben program dejavnosti. Sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi na različnih nivojih, ki so namenjeni ciljni skupini zaposlenih, so kombinacija sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.

POVPRAŠEVANJE »

Magdalena

- Tvoja vodnica skozi menopavzo

V kolikor želiš več informacij o programih in metodi dela me lahko pokličeš po telefonu, da se dogovoriva za brezplačno 10 minutno posvetovanje. Vesela bom tudi tvojega SMS sporočila.

030 641 663

Prvi koraki preko e-pošte

Zate pripravljam tudi praktične nasvete, ki jih lahko (bolj ali manj) redno prejemaš preko e-pošte.