KAJ JE COACHING?

Sep 20, 2016

Ključ do tvojega srečnejšega in uspešnejšega življenja so tvoji potenciali, ki jih s pomočjo coachinga lahko razvijaš in polno izkoristiš.

 • Izraz coaching žal še nima ustreznega slovenskega prevoda.
  ICF (International Coach Federation/Mednarodna zveza coachev) ga opredeli kot „partnerski odnos v kreativnem procesu, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik izziva razmišljanje in kliente spodbuja, da maksimalno razvijejo svoje osebne in poklicne potenciale ter hitreje dosegajo boljše rezultate“.
 • Coaching posameznika usmerja, da poglobi svoje samozavedanje in sposobnost za učenje, poveča svojo uspešnost in izboljša kvaliteto svojega življenja.
 • Pomaga mu razviti in izpopolniti znanja in veščine ter najti notranjo motivacijo, da poišče lastno pot, da na temelju lastnih izkušenj najde in udejani učinkovite rešitve. To dosegamo skozi dialog, ki ga spodbudi, da osvetli situacijo še iz drugih zornih kotov, da odkrije nove perspektive in doseže večjo jasnost glede lastnega razmišljanja, čustev in delovanja ter razumevanje delovanja ljudi, ki ga obkrožajo. Tako udejanja nove strategije razmišljanja in spremembe omejujočih vedenjskih vzorcev.
 • Izvira iz prepričanja, da posameznik na dolgi rok najbolje dosega rezultate, če samostojno, vendar vodeno, pride do lastne rešitve, ki bo v največji meri prilagojena njegovi osebnosti, potencialu in okolju, v katerem deluje.
 • Skozi proces coachinga posameznik okrije svoje resnične potrebe in najde samozavest, da si zastavi izzivalne a hkrati dosegljive življenjske cilje. Tako v svoje življenje prinaša mir, zadovoljstvo in srečo.
 • Coaching lahko poteka tako individualno kot skupinsko.

Vloga coacha:

 • Coach spodbuja posameznika, da najde pogum in stopi iz območja ugodja, da preizkuša nove poti v svojem življenju. Klientu zagotavlja podporo, strukturo in povratne informacije na njegovi poti samospoznavanja in zavedanja, da k njegovi osebni rasti prispevajo njegov lastnen trud, zavzetost in osebne odločitve ter da je za napredek zaslužen on sam in nihče drug.
 • Coach ni strokovnjak za nudenje rešitev, saj te rešitve ne bi ustrezale edinstvenim potrebam posameznika. Coach s tehniko zastavljanja vprašanj odpira zavedanje v klientu, da se ta ozre okrog in ugotovi, česa ne potrebuje več, kaj bi lahko spremenil in kje so vrzeli, ki bi jih želel preseči.
 • Dober coach bo podpiral, poslušal in usmerjal klientov fokus v prihodnost. Rezultat je, da klient sprejema odločitve z gotovostjo in trdnim namenom, da se bo držal načrtov, ki jih je izdelal sam.
 • Coach živi in dela v skladu z visokimi etičnimi standardi, ima rad ljudi, jih sprejema takšne kot so in hkrati iz njih potegne in razvija tisto najboljše. Coach je izurjen, da posluša in zastavlja ključna vprašanja ter je predan razvoju posameznika.

Skozi proces se udejanja 7 principov coachinga:

 • samoodgovornost za delovanje in razvoj
 • samozaupanje
 • delovanje brez obsojanja in presojanja, ko so napake le možnost za učenje
 • osredotočenost na rešitve
 • izziv
 • akcija
 • spodbujanje zavedanja in samospoznavanja

Za koga coaching ni primeren:

 • za posameznike, ki imajo psihološke probleme (npr. odvisnost, depresijo...)
 • kadar oseba vidi v coachingu „čarobno palčko“, ki bo rešila vse njene težave, pri tem pa ni pripravljena vložiti lastnega dela in prevzeti odgovornosti za spreminjanje lastnega vedenja.
 • kadar posameznik nima primerno razvitega vpogleda vase ali ni sposoben prilagajati vedenja različnim situacijam.

Kaj coaching ni:

 • ni terapija, saj se ne ukvarja z globokimi emocionalnimi težavami in stiskami ter vzroki iz preteklosti, temveč je fokusiran v prihodnost in ustvarjanje strategij delovanja za doseganje specifičnih ciljev.
 • ni svetovanje niti mentorstvo, saj coach ne posreduje lastnih izkušenj, znanja in nasvetov , temveč pomaga posamezniku, da odkrije lastno znanje in sposobnosti ter poišče lastne rešitve.
 • ni niti trening, saj coach ne postavlja ciljev, temveč podpira posameznika v odkrivanju lastne poti.

Kako dolgo naj coaching traja, da bo uspešen?

Izkušnje so zelo različne, saj je vsak posameznik edinstven. Za določene tipe fokusiranega coachinga je lahko 3-6 mesecev dela dovolj. Za druge tipe coachinga je koristna doba sodelovanja daljša, lahko tudi leto ali dlje, saj je praksa pokazala, da rabijo ljudje pri uvajanju sprememb čas, da ozavestijo svoje dolgoletne vzorce, prepričanja in sistem delovanja. Na dolžino procesa vpliva tip zastavljenih ciljev, način dela, ki ga klient izbere, frekvenca srečanj in seveda finančna sredstva, ki jih ima posameznik na razpolago.

Kako proces individualnega coachinga poteka?

Običajno se začne z daljšim uvodnim srečanjem (60-90 minut, osebno ali telefonsko/skype), v katerem coach oceni trenutno stanje. Nadaljnja srečanja trajajo po 30-60 minut in so tedenska, osebno ali po telefonu/skypu.

Magdalena

- Tvoja vodnica skozi menopavzo

V kolikor želiš več informacij o programih in metodi dela me lahko pokličeš po telefonu, da se dogovoriva za brezplačno 10 minutno posvetovanje. Vesela bom tudi tvojega SMS sporočila.

030 641 663

Prvi koraki preko e-pošte

Zate pripravljam tudi praktične nasvete, ki jih lahko (bolj ali manj) redno prejemaš preko e-pošte.