Skupinski coaching na življenjskih prelomnicah

Jun 13, 2018

Srednja leta prinašajo pomembne življenjske prelomnice, tako osebno kot v karieri. Podpora skozi coaching stranki vrne občutek nadzora nad življenjem. Skupinski coaching prinaša sintezo različnih izkušenj, znanj, načinov razmišljanja in pristopov ter pripelje do inovativnih, učinkovitejših rešitev. Posebej uspešna je metoda skupinskega coachinga za ženske pri premagovanje izzivov v času menopavznega prehoda.

Srednja leta in življenjske prelomnice

Srednja leta prinašajo pomembne življenjske prelomnice, tako osebno kot v karieri. Spreminjajo se tako okoliščine kot odnos do njih, zrelost pa prinaša tudi višjo raven samozavedanja. Posamezniki se pogosto znajdejo razpeti med starajočimi se starši in odraščajočimi otroki. Ali pa otroci, okrog katerih se je leta vrtel njihov svet, zapuščajo gnezdo. Partnerstvo, ki je mogoče postalo rutina, se znajde pod drobnogledom. S staranjem se spreminja njihova samopodoba, sploh v družbi, osredotočeni na mladost. S pogostejšimi težavami se zavejo potrebe po ohranjanju zdravja. Vedno težje so kos pritiskom in zahtevam na delovnem mestu ter starostni diskriminaciji. Sprašujejo se, ali jih delo izpolnjuje, jim daje občutek zadovoljstva, krepi občutek lastne vrednosti in ponuja izzive, s katerimi razvijajo svoje talente. Spreminjajo se njihovi cilji in s tem osebne vrednote, ki vodijo življenjske odločitve.

Pri ženskah pa so srednja leta neizbežno povezana še s hormonskimi spremembami menopavze, ki lahko spodbudijo potrebo po preoblikovanju ustaljenih vzorcev v odnosu do sebe in sveta, ki jih obdaja, ko na novo odkrivajo in izražajo svoje življenjsko poslanstvo.

Razmišljanje o življenjskih spremembah posameznike pogosto obremenjuje, neznano jim poraja nelagodje. Vstop v novo življenjsko obdobje lahko prinaša strah, negotovost in nejasnost namesto vznemirjenja zaradi številnih novih možnosti, ki se odpirajo. Pogosto tudi podcenjujejo vrednost vsega, kar so doživeli in naredili, vseh izkušenj, ki so si jih pridobili skozi leta in veščin za reševanje težav, ki so jih razvili. Na poti rasti in sprememb jih ovirajo tudi družbeni predsodki in pa njihova lastna prepričanja, načini razmišljanja in ustaljeni vzorci vedenja, ki jim nenadoma ne služijo več, saj so se okoliščine bistveno spremenile.

Podpora skozi coaching

Negotovost je lahko strah vzbujajoča in šele učinkovita podpora to izkušnjo normalizira. Podpora skozi coaching stranki vrne občutek nadzora nad življenjem. Coaching ji namesto avtomatizma preživetvenih strategij daje svež, objektiven pogled na situacijo, ki omogoči najti nove, prej spregledane rešitve. Spodbuja zavedanje njenih lastnih močnih strani in prednosti ter preizpraševanje, kaj potrebuje za zadovoljstvo in srečo. Pogled preusmerja iz tega, kaj izgublja, na to, kar pridobi. Podpira opolnomočenje in samozaupanje v času hitrih sprememb in kompleksnih izbir. Coaching daje varen okvir za eksperimentiranje, za učenje iz napak, prevzemanje tveganja, sprejemanje vzponov in padcev kot dela življenja. Podpira učenje novega in stopanje iz cone ugodja, željo po spremembi in pripravljenost trdo delati, da posameznik uresniči svoje življenjske sanje. Fokus predstavlja postavljanje ciljev, pa tudi grajenje zavedanja in prevzemanje odgovornosti.

Zakaj skupinski coaching:

 • Odnosi v skupini so temelj za učenje, skozi različne perspektive, ki jih ti prinašajo. Člani se učijo z direktnim vključevanjem in z opazovanjem in poslušanjem. Deležni so povratnih informacij tako od coacha kot od članov skupine.
 • Člani se učijo od ostalih, ki so v različnih fazah življenja in gredo verjetno skozi enake spremembe ali pa so se s tovrstnimi izzivi že uspešno soočili. Delitev lastnih izkušenj je osnova za medsebojno zaupanje, za razumevanje izzivov vsakega posameznika in edinstvenosti njegove zgodbe.
 • Skupina podpira vsakega udeleženca pri njegovih izzivih in skupaj z njim praznuje njegove uspehe in preboje.
 • Člani skupine vložijo vso svojo energijo za doseganje zastavljenih ciljev, saj je občutek zavezanosti in odgovornosti v skupini običajno večji kot pri individualnem coachingu. Ko se zavežejo v prisotnosti drugih, je v njihovi človeški naravi, da želijo uspeti, bodisi iz ponosa ali ker ne želijo razočarati drugih.
 • Če skupinsko delo vključuje še občasni individualni (laserski) coaching, ta omogoči posamezniku, da gre še globlje na zanj ključnem področju.
 • Skupinski coaching je vir ustvarjalnosti, vsak izziv prinese na plano raznolikost idej, strategij in možnosti vseh članov skupine. Sinteza različnih izkušenj, znanj, načinov razmišljanja in pristopov pripelje do inovativnih, učinkovitejših rešitev.
 • Člani skozi skupino širijo svojo mrežo kontaktov in dobijo vpogled v izkušnje in razmišljanje, ki se razlikujejo od tistih v njihovi običajni socialni mreži. Tako se spreminjajo pričakovanja in širi nabor možnosti.

Coaching v podporni skupini »Ženski krog menopavznega prehoda«

Namen: Ciljni skupini žensk v srednjih letih nuditi učinkovito podporo pri razvoju njihove zmožnosti, da ugotovijo in uresničijo svoje želje ter zadovoljijo svoje potrebe, hkrati pa osvojijo znanja in veščine, potrebne za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja ter doseganje dobrega počutja.

Ženske in izkušnja menopavze

Ko se ženske soočajo z izkušnjo menopavze, ima le-ta pomemben učinek na njihovo delo in življenje, saj prinaša spremembe na telesnem, psihološkem in čustvenem nivoju. Izziv je že sama po sebi, saj se dojema kot začetek konca, čeprav je pred njimi še tretjina življenja. Pogosto pa jo spremljajo še hormonske težave, kot so vročinski oblivi, težave s spanjem, nihanja razpoloženja… Zato zahtevaj nova znanja in veščine ter veliko mero prilagodljivosti za obvladovanje specifičnih težav, ki se jim velikokrat pridruži še slabo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, težave v odnosih, iskanje življenjskega smisla; kombinacija vsega pa lahko vodi v kronični stres in posledično bolezenska stanja.

Izzivi, s katerimi se ženske soočajo

Ženske se v obdobju menopavznega prehoda soočajo s kopico izzivov:

 • Kako ohranjati svojo vitalno energijo, potrebno za fizično in umsko delo, da preprečijo občutek preobremenjenosti, raztresenosti in pomanjkanja fokusa?
 • Kako učinkovito poskrbeti za lastno zdravje in preprečiti dejavnike tveganja, kot so slaba prehrana, pomanjkanje spanja, pomanjkanje gibanja in pretirana izpostavljenost stresu?
 • Kako premagovati težave zaradi hormonskih sprememb, kot so vročinski oblivi, nespečnost, razdražljivost, težave s koncentracijo…?
 • Kako reševati negotovost čustvenih odnosov in težave v komunikaciji, predvsem glede sporočanja čustev in potreb? Ali še negovati odnose, če so se odtujile in jih ti ne napolnjujejo več?
 • Kako si vzeti čas zase, za regeneracijo in samorefleksijo?
 • Kako se naučiti reči »Ne«?
 • Kako najti ravnotežje in se spopasti z negativnimi mislimi o staranju, se soočiti s starajočim se telesom in se počutiti dobro v svoji koži?

Skupinski coaching »Ženski krog menopavznega prehoda«

Program rednih srečanj podporne skupine traja vsaj 3 mesece in vključuje:

 • predavanja/svetovanje kot vir strokovnih informacij o načinih obvladovanja težav zaradi hormonskega neravnotežja, s poudarkom na izboljšanju življenjskega sloga;
 • skupinski coaching proces, ki podpira osebni razvoj članic, spodbuja zavedanje in samozaupanje, samoiniciativnost in usmerjenost v akcijo ter prevzemanje odgovornosti za lasten napredek;
 • podporne tehnike: praksa preprostih sprostilnih tehnik, vaje čuječnosti, vizualizacije, afirmacije, dnevnik hvaležnosti…

Prvo srečanje začnemo z določanjem pravil vedenja in delovanja v skupini ter vzpostavljanjem zaupanja, ki je temelj za odprto komunikacijo in kritični element za uspeh skupine. Namen je ustvarjanje varnega prostora, v katerem so sprejemanje različnosti, zavzeto poslušanje in sočutje pravilo. Članice si lahko dovolijo biti takšne, kot so v resnici, saj so videne, slišane in razumljene brez obsojanja. Bistveni sta odkritost in poštenost, ki dopuščata ranljivost in odprtost za spremembe.

Poudarek srečanj je na razvoju soodvisnosti in pripadnosti ter sočasnemu postavljanju izzivov. Izpostavimo pomen ciljne naravnanosti in vztrajanja pri doseganju ciljev, pri čemer skupina nudi spodbudo, povezanost in podporo, vsaka članica pa je pomembna in cenjena.

Nadaljujemo z raziskovanjem vrednot in globljih potreb članic, ki so vir motivacije za doseganje dolgoročnih sprememb. Naredimo analizo trenutnega stanja, potreb in željenih sprememb ter orišemo cilje procesa za posamezne udeleženke in skupino kot celoto. Udeleženke si zastavijo realne a hkrati izzivalne cilje, ki so specifični, merljivi in časovno določeni, ter njihovo uresničevanje razdelijo v preproste korake akcijskega načrta. Poiščejo vire in sisteme, tako znotraj sebe kot zunaj, ki jih pri tem lahko podprejo. Raziščejo tudi možne ovire, tako v lastnih navadah in pristopih kot vplivu okolice ter razvijejo strategije, kako jih preseči. Ozavestijo svoje prednosti in močne strani, ki jim vlivajo samozaupanje. Ocenijo tudi svojo pripravljenost za spremembe, svojo motivacijo in sposobnost preseči ovire. Pristop je usmerjen k rešitvam in spodbuja samozaupanje.

Skozi samoreflektivna vprašanja spodbujamo vpogled v dosežke, razočaranja, napake in učenje iz le-teh. Spreminjamo načine razmišljanja, omejujoča prepričanja in vzorce, ki članice ovirajo pri pozitivnih spremembah. Udeleženke se pri doseganju ciljev naučijo osredotočiti na učinkovite rešitve ter poiskati in uporabiti vse vire, ki so jim na voljo. Ko jim spodleti, začnejo to dojemati kot del procesa učenja na poti k uspehu.

Skupina omogoča spremembo perspektive, daje pogled od zunaj, večjo sliko vsakdanjih dogodkov in njihovega vpliva na uresničevanje ciljev. Hkrati opogumlja, nudi podporo pri doseganju ciljev in spodbuja prevzemanje odgovornosti posameznih udeleženk ter jim podaja povratne informacije. Vsak uspeh članice je vir navdiha in spodbuda za ostale.

Vsako srečanje ponudi tudi »Glas kolektivne modrosti«: Članica izrazi svojo težavo, izziv, s katerim se sooča ali dilemo, ki je ne more rešiti, skupina pa ji v 3 minutah generira čim večje število idej za rešitev. Ideje se tudi zapišejo.

Na koncu vsakega srečanja si vsaka udeleženka v dnevnik zapiše, kar ji je bilo pomembno: svoje vpoglede, kaj se je naučila, kaj se je je dotaknilo. Zapiše si tudi svoje zaveze za korake, ki jih želi narediti do naslednjega srečanja in ki so v skladu z njenim namenom in vizijo. Krog se zaključi s kratko izmenjavo izkušenj, uvidov in občutkov.

Zgodbe o uspehu

Skozi 12-tedenski program» Ženskega kroga menopavznega prehoda«« so udeleženke dosegle naslednje zastavljene cilje:

 • Izboljšale so ravnotežje med delom in prostim časom, s tem so uspešneje upravljale energijo in jo usmerjale v stvari, ki so jim bile resnično pomembne. Naučile so se načrtno vzeti čas zase, za svojo sprostitev in regeneracijo.
 • Začele so bolje skrbeti za svoje zdravje, najprej z majhnimi spremembami v prehrani, skrbjo za hidracijo in z rednimi sprehodi, kasneje pa so bile izboljšave vedno izrazitejše in so prehajale v navado. S tem se je izboljšalo njihovo splošno dobro počutje, zmanjšale pa so se tudi tipične menopavzne težave.
 • Naučile so se, da so si skozi stresne trenutke pomagale s čuječnostjo, dihalnimi vajami in vizualizacijo. Bistveno se je zmanjšala zaznana stopnja stresa, nekatere so poročale o manjši razdražljivosti in čustvenih izbruhih.
 • Zmanjšale so občutek utrujenosti, predvsem s strategijami sproščanja, izboljšano higieno spanja in primerno hidracijo.
 • Raziskale so svoje vrednote in tako našle vir motivacije, ki jim je pomagal skozi spremembe.
 • Nekatere so si zastavile nove karierne cilje in pričele stopati v smeri pomembnih sprememb.

Zaključek

Vključitev žensk v skupinski coaching v sklopu podporne skupine jim je nudila kompleksno podporo pri implementaciji zdravega življenjskega sloga. Skupina je učinkovito motivirala, postavljala izzive, pomagala dosegati trajne spremembe ter spodbujala prevzemanje odgovornosti v skrbi za lastno zdravje in dobro počutje.

Prispevek je bil predstavljen na konferenci "Kultura coachinga", Portorož, 2018 in objavljen v zborniku konference: http://coachingzdruzenje.si/dejavnosti/usposabljanja_in_izobrazevanja/aktualno/konference/47/zbornik_konference_kultura_coachinga_portoroz_2018/.

Magdalena

- Tvoja vodnica skozi menopavzo

V kolikor želiš več informacij o programih in metodi dela me lahko pokličeš po telefonu, da se dogovoriva za brezplačno 10 minutno posvetovanje. Vesela bom tudi tvojega SMS sporočila.

030 641 663

Prvi koraki preko e-pošte

Zate pripravljam tudi praktične nasvete, ki jih lahko (bolj ali manj) redno prejemaš preko e-pošte.